Efnahagslegir mælikvarðar / Húsnæði /

Verulega íþyngjandi byrði húsnæðiskostnaðar

Húsnæðiskostnaður sem nemur a.m.k. 40% af ráðstöfunartekjum heimilis

Stutt lýsing

Hlutfall heimila með verulega íþyngjandi húsnæðiskostnað eftir stöðu á húsnæðismarkaði.


Nánari skýring

Verulega íþyngjandi byrði húsnæðiskostnaðar er skilgreind sem húsnæðiskostnaður sem nemur a.m.k. 40% af ráðstöfunartekjum heimilis. Eftirfarandi liðir teljast til húsnæðiskostnaðar: Húsaleiga, vaxtakostnaður og verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna-, og fasteignatrygging, rafmagn, hiti og fasteignagjöld. Húsaleigubætur og vaxtabætur eru dregnar frá húsnæðiskostnaði hjá þeim sem fá slíkar bætur greiddar.

Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu eru ráðstöfunartekjur eftir að tillit hefur verið tekið til heimilisstærðar og þeirrar hagkvæmni í rekstri heimilisins sem fæst við það að fleiri en einn búa undir sama þaki. Einnig er gert ráð fyrir því að útgjöld vegna barna séu lægri en útgjöld vegna fullorðinna.

Um tölurnar

Samhliða birtingu á niðurstöðum fyrir árin 2015-2018 hafa eldri niðurstöður verið endurskoðar með tillit til kostnaðar vegna rafmagns og hita. Áhrifa leiðréttingarinnar gætir fyrst og fremst hjá leigjendum.

Niðurstöðurnar byggja á lífskjararannsókn Hagstofu Íslands. Gögnum er safnað frá febrúar og fram í maí ár hvert en tekjuupplýsingar byggjast á framtalsgögnum nýliðins árs. Grunneining lífskjararannsóknarinnar er heimili fremur en einstaklingar. Úrtak rannsóknarinnar er fengið á þann hátt að einstaklingar eru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá og þar með heimilið sem þeir tilheyra. Sá einstaklingur sem er valinn í úrtakið kallast valinn svarandi og veitir hann allar upplýsingar um aðstæður heimilis, sínar eigin og allra annarra heimilismeðlima.


Eining

Hlutfall í %.


Nánari upplýsingar

Hér eru aðeins birtar lykiltölur um íþyngjandi húsnæðiskostnað. Nánari upplýsingar eru í eftirfarandi töflum á aðalvef Hagstofu Íslands.

Íþyngjandi húsnæðiskostnaður

Lýsigögn með nánari upplýsingum má finna hér.